Wprowadzenie

Gospodarstwo Szkółkarskie "Grzywa" zajmuje się sadowniczą produkcją szkółkarską. Od 1992 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy . Stałą kontrolę nad szkółką, sadem nasiennym i sadem zraźnikowym sprawuje Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

O naszej firmie

Szkółka założona została w 1977 roku przez Remigiusza Jerzego Grzywę. Obecnie jej siedziba znajduje się w miejscowości KARCZMISKA (gmina: Karczmiska, powiat: Opole Lubelskie). Od 2009 roku prowadzimy ją wspólnie z synem Jackiem.

325x130_grzywa_v1 (29 kB)

Najwyższe kwalifikacje

Drzewka owocowe zajmują główną pozycję w ofercie naszego gospodarstwa. Produkujemy najbardziej poszukiwane odmiany podstawowych gatunków sadowniczych. Posiadamy ponadto własne mateczniki odwirusowanych podkładek wegetatywnych, sad zraźnikowy a także sad nasienny,
z którego pozyskuje się nasiona do produkcji odwirusowanych podkładek generatywnych.

Gospodarstwo nasze posiada 40-letnią praktykę w produkcji szkółkarskiej. Zdobyte przez lata doświadczenie i kwalifikacje rozwijane są z powodzeniem przez młode pokolenie następców.

Nowości w ofercie!!!


  • Gala Selekt (Zuzi Gala®)
  • Red Jonaprince Wilton’s®
  • Red Cap® Valtod (S)
  • Roat(s) King Red Delicious®
  • ViktoRed®
  • Wiltons Star Red Jonaprince Select®

Gospodarstwo Szkółkarskie - GRZYWA
ul. Fabryczna 27; 24-400 Opole Lubelskie

Copyright © 2013 Barbara Grzywa

tel. 81 827-35-67;
e-mail: biuro@grzywaszkolka.pl